Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2011

vincentowa
9976 78ce
kiedy spojrzałam w jego oczy, wiedziałam, że to on będzie moim problemem.
Reposted fromGothLoli GothLoli
vincentowa

Wszystko cieknie

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić. Do mojej przeszłości 
wprowadzili się obcy, nawet nie wiem kto, 
leżą przy tobie na tapczanie, sprawnie 
- uczciwie za drzwi wypychają, tak że 
to nie jest teraz moja przeszłość. Dzisiaj odwilż. 
I wszystko cieknie. Wszystko cieknie. 
Niszczeją wszelkie trwałe formy. 
Budzi się z zimy rozedrgany ustrój.
Reposted fromjudyta judyta

February 28 2011

vincentowa
Ciebie chce mieć po wszystkim
Ciebie chce mieć na końcu
Ciebie chcę w nieładzie
Ciebie chce w gorączce
— Osiecka
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers
vincentowa
Zgubmy się we własnych uśmiechach. Znajdźmy własną drogę pośród kropli deszczu. Dojdźmy na kres świata. Odkryjmy zagadkę początku i końca tęczy. Nauczmy kochać własne serca. Zerwijmy każdą czterolistną koniczynę. Policzmy wszystkie gwiazdy na niebie. Pokonajmy bezwzględne bariery rzeczywistości. Razem..
Reposted frommefir mefir
vincentowa
jesteś moim smutkiem. i iskierką nadziei którą mam raz po raz w oczach.
vincentowa

śmiech drwiący huczy dokoła
i śmierć ze śmiechu
umiera
— Rożewicz
Reposted frommagicautumn magicautumn
vincentowa
Nie chcę pamiętać. Chce powycinać z glowy te wszystkie strzępki chujowych myśli.
Chcę od nowa od nowa od nowa. 
Chcę znowu być jak kiedyś, żyć byle do weekendu, a w poniedziałek na zajęcia jechać jeszcze pijana. Chcę się cieszyć kazdą chwilą i nie pozbywać się uśmiechu.
Chcę i już.
Ale nie wiem czy jeszcze tak umiem.
Popsułeś mnie, dlatego chcę zapomnieć.
Reposted fromfunkmeharder funkmeharder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl